44fb5qra2q68
Euro
Strona główna » DOTACJE UE

DOTACJE UE

1. Tytuł projektu: Promocja marki Condecor poprzez udział w branżowym programie promocji

Przedmiotem projektu jest udział firmy Condecor w branżowym programie promocji branży budowy i wykańczania budowli w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki oraz marki produktowej Condecor, która ma szansę stać się znakiem rozpoznawalnym przez klientów zagranicznych. Promocja skierowana jest na perspektywiczny rynek Chin. Zakres projektu pozostaje zgodny z zakresem działań promocyjnych określonych w programie promocji branży budowy i wykańczania budowli. Wnioskodawca zaplanował udział w 6 działaniach targowych:

a) cele projektu: Celem projektu jest wypromowanie marki Condecor na rynku międzynarodowym z jednoczesnym promowaniem Marki Polskiej Gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udział i prezentację oferty produktowej na międzynarodowych imprezach targowych. Celem jest zainicjowanie działalności eksportowej na rynkach zagranicznych w tym na terenie Chin. Realizacja projektu pozwoli na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy wśród producentów ozdobnych płytek ściennych wykonywanych z betonu architektonicznego. Projekt wesprze promocję polskiej branży budowy i wykańczania budowli na rynku międzynarodowym.

b) planowane efekty: Spodziewane jest osiągnięcie następujących rezultatów projektu: - liczba podpisanych zagranicznych kontraktów handlowych - 3 szt., - przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 600 000 zł, - przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu – 600 000 zł.

c) wartość projektu: 491 900.00 PLN

d) wkład Funduszy Europejskich: 418 115.00 PLN

2. Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego nowych dekoracyjnych paneli ściennych
Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji serii innowacyjnych, unikatowych ściennych paneli z betonu architektonicznego. Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie na rynek autorskich wzorów dekoracji ściennych, których opracowanie zlecone zostanie profesjonalnym projektantom. Rozpoczęcie współpracy z profesjonalnymi projektantami pozwoli na lepsze wykorzystanie posiadanego przez Spółkę potencjału, wzbogacenie jej oferty i zaoferowanie ulepszonych produktów.

a) cele projektu: Celem projektu jest opracowanie wzornicze projektu serii innowacyjnych paneli betonowych stosowanych do wykańczania powierzchni ścian. Celem projektu jest także wdrożenie projektów wzorniczych i rozpoczęcie produkcji opracowanych wyrobów w firmie Wnioskodawcy. Realizacja projektu pozwoli wypracować na przyszłość metody realizacji projektów wzorniczych, które będą mogły być wykorzystywane w przyszłości w celu dalszego wzbogacania oferty CONDECOR Sp. z o.o.

b) planowane efekty: Spodziewane rezultaty projektu to:
- Liczba wdrożonych nowych projektów wzorniczych - 10 Szt. – wdrożenie obejmie minimum 10 nowych projektów paneli dekoracyjnych projekt dotyczący serii nowych paneli ściennych. Ostateczna liczba elementów kolekcji zostanie określona w ramach procesu projektowego.
- Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych związanych z opracowaniem, wdrożeniem nowego produktu – 1 szt.

c) wartość projektu: 1 145 130.00 PLN

d) wkład Funduszy Europejskich: 633 850.00 PLN

3.Condecor Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego dotyczący dywersyfikacji działalności. Projekt umożliwi wprowadzenie nowych produktów dekoracyjnych, które wzbogacą ofertę przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie projektu z UE: 59.800,00 PLN


Fundusze Europejskie

Przejdź do strony głównej

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/canpol/ftp/condecor/klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/canpol/ftp/condecor/klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/canpol/ftp/condecor/klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/canpol/ftp/condecor/klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/canpol/ftp/condecor/klasy/Bazadanych.php on line 0